Zeeland Aluminium Company

Zalco is een aluminium gieterij die gespecialiseerd is in het gieten van aluminium extrusiepalen en walsplakken op specificatie van onze klant in diverse formaten. Als grondstof voor onze producten dient zowel scrap als primair aluminium. Dit kan indien gewenst ook door de klant worden aangeleverd, waarna Zalco het in de vorm en gewenste samenstelling giet.

Zalco beschikt over een breed productfolio voor zowel extrusiepalen als voor walsplakken.

Er zijn 27 verschillende diameters mogelijk voor de extrusiepalen en 60 verschillende formaten voor walsplakken. Dit voor alle typen van legeringen met een verkoopbare lengte variërend van 500 mm tot 8000 mm.

Zalco beschikt over 2 omsmeltovens en een aantal bereidingsovens en 3 batch homogenisatieovens en een doorloop homogenisatie oven.

Bekijk onze corporate film

Producten

Zalco is leverancier van aluminium extrusiepalen en walsplakken. Voor Zalco is dit het eindproduct en dient als product voor de aluminium verwerkende industrie zoals perserijen en walserijen.

Onze producten worden verwerkt in een heel groot spectrum van consumenten goederen tot machinerieën.

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van onze producten een hoge vereiste is en verdient veel aandacht binnen de organisatie.

Zalco is gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001.

Gedurende het hele fabricageproces worden voortdurend kwaliteitsmetingen gedaan  om aan de hoogste eisen van de afnemers te voldoen.

Elk product kan worden gehomogeniseerd.

Naar specificatie van de klant kan op elk product een duidelijke markering worden aangebracht.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Zalco heeft een vooruitstrevend EHS-programma. Environment, Health and Safety ofwel milieu, gezondheid en veiligheid staan bij Zalco  hoog in het vaandel, waarbij de kwaliteit zowel van producten als diensten niet uit het oog worden verloren.

Zalco geeft een optimale invulling aan de eisen en verwachtingen van de klanten, evenals de behoeften van de medewerkers en andere partijen waarmee wordt samengewerkt. Zalco doet dit met respect voor  veiligheid en gezondheid  van zijn medewerkers en andere personen en daarbij een zo goed mogelijke bescherming van het milieu realiserend.

Speerpunten van het EHS-beleid zijn:

  • het handelen in overeenstemming met wettelijke en andere eisen
  • het in standhouden en verbreden van een milieubewust, veilig en gezond bedrijf
  • concreet en aantoonbaar aandacht hebben voor maatschappelijk duurzaam ondernemen
  • het voorkomen van ongevallen en incidenten
  • het nemen van passende maatregelen in gevallen waarin preventie ontoereikend blijkt

Op aanvraag via info@zalco.nl kan het milieu beleid worden toegezonden.

Lees meer over ons duurzaamheids beleid.

Kwaliteit bij Zalco

De markt stelt niet alleen hoge eisen aan het eindproduct, maar ook aan de processen waarmee deze worden vervaardigd, al dan niet direct. Want niet alleen producten, maar ook leverbetrouwbaarheid, duurzaamheid en borging van continuïteit zijn aspecten die bijdragen aan klanttevredenheid.

Zalco zorgt er daarom voor dat naast de kwaliteitscontrole van de producten de processen voortdurend gecontroleerd en verbeterd worden.

Zalco is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Logistiek

De transport faciliteiten van Zalco zijn per truck of over het water met een lichter of indien gewenst per spoor.  De bereikbaarheid over de weg naar het achterland is heel gunstig te noemen. We liggen op 2 ½ uur rijden van het Duitse Ruhrgebied, en de havens van Rotterdam en Antwerpen zijn via open water te bereiken.

Vanaf deze strategische ligging bedienen wij onze afnemers in de aluminium industrie over geheel Europa.

Geschiedenis Zalco

In opdracht van de Franse multinational Pechiney is in 1969 de bouw van de fabriek onder de naam Pechiney Nederland NV (PNL) begonnen.

Er is indertijd voor Vlissingen gekozen als vestigingsplaats door de ligging aan diep water. Dit is gunstig voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van eindproducten.
De fabriek bestond uit 3 grote afdelingen; de elektrolyse afdeling waar uit aluinaarde door het elektrolytisch proces aluminium werd gewonnen, een gieterij waarin het geproduceerde aluminium werd gegoten en een afdeling die anodes produceerde ten behoeve van de elektrolyse ovens.

In april 1971 is de eerste oven gestart. In oktober van dat jaar werd de fabriek officieel geopend door prins Bernhard.

De fabriek als geheel is gestopt in december 2011.

De gieterij is medio 2012 verder gegaan onder de naam Zalco.

Contact

Adres

Zalco
Frankrijkweg 2
4389 PB Vlissingen-Oost
Havennummer 5993
Nederland

Telefoon

Algemeen nummer: +31 113-615000
Administratie: +31 113-615003
Logistiek/inkoop: +31 113-615006

Fax: +31 113-615086

E-mail: info@zalco.nl
Error