Veiligheid, gezondheid en milieu

Zalco heeft een vooruitstrevend EHS-programma. Environment, Health and Safety ofwel milieu, gezondheid en veiligheid staan bij Zalco  hoog in het vaandel, waarbij de kwaliteit zowel van producten als diensten niet uit het oog worden verloren.

Zalco geeft een optimale invulling aan de eisen en verwachtingen van de klanten, evenals de behoeften van de medewerkers en andere partijen waarmee wordt samengewerkt. Zalco doet dit met respect voor  veiligheid en gezondheid  van zijn medewerkers en andere personen en daarbij een zo goed mogelijke bescherming van het milieu realiserend.

Speerpunten van het EHS-beleid zijn:

  • het handelen in overeenstemming met wettelijke en andere eisen
  • het in standhouden en verbreden van een milieubewust, veilig en gezond bedrijf
  • concreet en aantoonbaar aandacht hebben voor maatschappelijk duurzaam ondernemen
  • het voorkomen van ongevallen en incidenten
  • het nemen van passende maatregelen in gevallen waarin preventie ontoereikend blijkt

Op aanvraag via info@zalco.nl kan het milieu beleid worden toegezonden.

Lees meer over ons duurzaamheids beleid.

Error