Producten

Zalco is leverancier van aluminium extrusiepalen en walsplakken. Voor Zalco is dit het eindproduct en dient als product voor de aluminium verwerkende industrie zoals perserijen en walserijen.

Onze producten worden verwerkt in een heel groot spectrum van consumenten goederen tot machinerieën.

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van onze producten een hoge vereiste is en verdient veel aandacht binnen de organisatie.

Zalco is gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001.

Gedurende het hele fabricageproces worden voortdurend kwaliteitsmetingen gedaan  om aan de hoogste eisen van de afnemers te voldoen.

Elk product kan worden gehomogeniseerd.

Naar specificatie van de klant kan op elk product een duidelijke markering worden aangebracht.

Error