Producten

Zalco is leverancier van aluminium extrusiepalen en walsplakken. Voor Zalco is dit het eindproduct en dient als product voor de aluminium verwerkende industrie zoals perserijen en walserijen.

Het product wordt verwerkt in een heel groot spectrum van consumenten goederen tot machinerieën.

Het spreekt voor zich dat kwaliteit van de producten een hoge vereiste is en verdient veel aandacht binnen de organisatie.

Zalco is gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001.

Elk te fabriceren product wordt geanalyseerd op de juiste samenstelling met een OES (Optical Emission Spectrometer) de gieting te starten.

Gedurende het hele fabricageproces worden voortdurend kwaliteitsmetingen gedaan  om aan de hoogste eisen van de afnemers te voldoen.

Elk product kan worden gehomogeniseerd.

Naar specificatie van de klant kan op elk product een duidelijke print worden aangebracht.