Duurzaamheids beleid

Recyclen is bij uitstek het voorbeeld van duurzaam omgaan met materialen. Bestaande producten worden hergebruikt en klaargemaakt voor een nieuwe of dezelfde toepassing en verkrijgen zo een tweede leven.

Aluminium leent zich bij uitstek voor hergebruik en reduceert het energieverbruik met 95% ten opzichte van productie uit erts!

Zalco, Zeeland Aluminium Company, gebruikt voor haar productie een groot gedeelte gebruikt materiaal  en spant zich in om het aandeel gerecycled metaal jaarlijks te vergroten.

Zalco is continu bezig met het verminderen van energiegebruik op alle terreinen van onze organisatie om het milieu zo weinig als mogelijk te belasten. Zalco heeft zich ten doel gesteld het aardgasverbruik en  de CO2 emissie zoveel als mogelijk te reduceren door het inzetten van duurzame energie.

Om meer groene energie op te wekken onderzoekt Zalco de mogelijkheid tot plaatsing van een windturbine in samenwerking met de plaatselijke energieleverancier.

Error